Perekonstellöörina
 aitan sul süsteemse vaate, teadliku 
kohalolu ning
tunnetele fokusseeeritud tegevuste abil tuua 
nähtavale sinu peresüsteemi olulised mõjutegurid. Need, mis tõenäoliselt on seganud sul elada sellist elu, mida tegelikult võimalikuks pead ja endale soovid.   


NLP Coachina aitan sul leida oma varjatud potentsiaali,
et tuleksid edukamalt toime takistusena näivate väljakutsetega ning
leiaksid lisamotivatsiooni oma unistuste ellu viimiseks.  Ennast ja oma peresüsteemi tõeliselt tundma õppides ning
aktsepteerides on võimalik kogeda hingerahu ning luua
oma ellu uusi mustreid ja värve!